Fundacja Zerwane Więzi

W ciągu czterech lat działalności Fundacji Zerwane Więzi, zgłosiło się ponad 59 000 osób poszukujących swoich bliskich. 

mBank 28 1140 2004 0000 3602 7722 9445

KRS 0000452618

Nie ma wytłumaczenia dla podstaw rozdzielania rodzeństw a uniemożliwienia w wieku dorosłym na nawiązanie kontaktu ze sobą. TOŻSAMOŚĆ to kręgosłup życia każdego człowieka

Realizowane projekty

Fundacja Zerwane Więzi informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę nr RPMA.09.02.01-14-8859/17-00 dotyczącą realizacji projektu pt. „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”.

Celem projektu jest:

  1. Działania prewencyjne – objęcie indywidualną opieką 50 rodzin potrzebujących pomocy z województwa mazowieckiego. Pomoc zawiera – terapię indywidualną, terapię grupową, warsztaty wspomagające, pomoc prawną, asystenta rodziny.

  2. Działania na rzecz odejścia od opieki instytucjonalnej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  3. Organizacja szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze – 40 rodzin

  4. Wsparcie rodzin zastępczych poprzez warsztaty terapeutyczne

  5. zapewnienie dostępu do 18 miejsc w mieszkaniach treningowych wraz ze wsparciem procesu integracji społecznej dla osób wychodzących z pieczy zastępczej

Fundacja Zerwane Więzi jest organizacją pozarządową non profit, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą oraz rodzinami dysfunkcyjnymi.

 formularz-rekrutacyjny projekt

REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA_