Fundacja Zerwane Więzi

 

 KRS 0000452618

 

Wesprzyj nas dowolną kwotą przekazując DAROWIZNĘ 

na konto nr 28 1140 2004 0000 3602 7722 9445

W ciągu siedmiu lat działalności Fundacji Zerwane Więzi, zgłosiło się ponad 57 000 osób poszukujących swoich bliskich.

 cropped-nowe-logo-fundacja-bez-ramki-1.jpg

Nie ma wytłumaczenia dla podstaw rozdzielania rodzeństw a uniemożliwienia w wieku dorosłym na nawiązanie kontaktu ze sobą. TOŻSAMOŚĆ to kręgosłup życia każdego człowieka


Potrzebujesz wsparcia  dla siebie lub dla dziecka?

Uzyskaj wsparcie  - kliknij na link do Poradni

 


Realizowane projekty

Fundacja Zerwane Więzi informuje, że w latach 2021-2023 jest partnerem w projekcie POWER pt. Po zdrowie razem. Liderem projektu jest ZOZ Ochota oraz drugim partnerem MCN Zagórze.

Projekt realizowany jest w trzech dzielnicach - Ochota, Śródmieście, Ursus.

Celem projektu jest:

  • szybki dostęp dzieci i młodzieży z trzech dzielnic do specjalistów - psychologa, psychiatry, terapeuty i innych 
  • objęcie wsparciem całej rodziny poprzez stworzenie sieci wsparcia środowiskowej
  • praca z dzieckiem i całą rodziną w środowisku
  • wsparcie dzieci i młodzieży na terenie szkoły
  • profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży kierowana do nauczycieli, pedagogów, rodziców, służb 

INFOLINIA 22 529 89 89

 

Fundacja Zerwane Więzi informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. podpisała umowę nr RPMA.09.02.01-14-8859/17-00 dotyczącą realizacji projektu pt. „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”.

Celem projektu jest:

  1. Działania prewencyjne – objęcie indywidualną opieką 50 rodzin potrzebujących pomocy z województwa mazowieckiego. Pomoc zawiera – terapię indywidualną, terapię grupową, warsztaty wspomagające, pomoc prawną, asystenta rodziny.

  2. Działania na rzecz odejścia od opieki instytucjonalnej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  3. Organizacja szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze – 40 rodzin

  4. Wsparcie rodzin zastępczych poprzez warsztaty terapeutyczne

  5. zapewnienie dostępu do 18 miejsc w mieszkaniach treningowych wraz ze wsparciem procesu integracji społecznej dla osób wychodzących z pieczy zastępczej

Fundacja Zerwane Więzi jest organizacją pozarządową non profit, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą oraz rodzinami dysfunkcyjnymi.

 formularz-rekrutacyjny projekt

REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA_